Sabinov - vretenovité námestie

Sabinov - vretenovité námestie