Vitajte!

Táto stránska je stručným prehľadom exkurzie, ktorú absolvovali denní a externí študenti geografie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Nájdete tu stručný prehľad miest, ktoré sme navštívili, fotografie a referáty jednotlivých študentov.

Exkurzia sa uskutočnila 23.- 28.5.2013.
Vedúci exkurzie boli: RNDr. Pavol Papčo, PhD., Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.Kontakt

Terénne cvičenie - východ